Tiếng Hoa Phỏng Vấn Xin Việc 2 (2020)

Posted by

哈喽大家好 hā lou dà jiā hǎo
Hello xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về phỏng vấn xin việc. bằng tiếng Hoa phần 2. Trong phần 1, mình đã học được cách trả lời. của 5 câu hỏi thường gặp trong khi cuộc phỏng vấn. nhưng mà có 1 số bạn trên facebook

哈喽大家好 hā lou dà jiā hǎo

Hello xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về phỏng vấn xin việc. bằng tiếng Hoa phần 2. Trong phần 1, mình đã học được cách trả lời. của 5 câu hỏi thường gặp trong khi cuộc phỏng vấn. nhưng mà có 1 số bạn trên facebook hỏi mình. những câu hỏi khác phải trả lời sao.. Hôm nay mình sẽ học thêm 5 câu hỏi khó trả lời. nếu bạn muốn nâng cao khả năng phỏng vấn. hoặc là tìm việc lương cao,. nhớ xem hết video này nhé !. 今天的第一个问题是 jīn tiān de dì yī gè wèn tí shì

Câu hỏi đầu tiên của hôm nay là. rú guǒ yì zhí dá bù dào mù biāo ,nǐ huì zěn me bàn ?. 这里有两个回答的方法 zhè lǐ yǒu liǎng gè huí dá de fāng fǎ

Ở đây có 2 cách trả lời. 我会更努力工作 wǒ huì gèng nǔ lì gōng zuò

Em sẽ cố gắng làm việc hơn. 我会问主管 wǒ huì wèn zhǔ guǎn

Em sẽ hỏi chủ quản. 不论你选哪一个,都不会让人觉得 bú lùn nǐ xuǎn nǎ yí gè ,dōu bú huì ràng rén jué de

bất kể bạn chọn câu nào, đều không khiến họ cảm thấy.

你是一位优秀的人才。 nǐ shì yí wèi yōu xiù de rén cái .

bạn là 1 nhân tài xuất sắc . 因为真的厉害的人并不会只是 yīn wèi zhēn de lì hài de rén bìng bú huì zhǐ shì

Bởi vì 1 người thực sự giỏi không phải chỉ là 埋头苦干, mái tóu kǔ gàn ,

vùi đầu vất vả làm việc , 一直用错误的方法 yì zhí yòng cuò wù de fāng fǎ

luôn dùng sai phương pháp 做一样的事情 zuò yí yàng de shì qíng

để làm 1 việc giống nhau 或是直接把问题丢给上司 huò shì zhí jiē bǎ wèn tí diū gěi shàng sī

hoặc là trực tiếp “quăng” vấn đề cho sếp trên 比较好的回答是 bǐ jiào hǎo de huí dá shì

cách trả lời tốt hơn là 你会研究哪里出了问题 nǐ huì yán jiū nǎ lǐ chū le wèn tí

Bạn sẽ nghiên cứu xem vấn đề nằm ở đâu 然后找新的方法做事, rán hòu zhǎo xīn de fāng fǎ zuò shì ,

sau đó tìm phương pháp làm việc mới , 或者是补足自己不足的地方。 huò zhě shì bǔ zú zì jǐ bù zú de dì fāng .

hoặc là bù đủ những thứ bản thân còn thiếu sót .

如果工作达不到目标, rú guǒ gōng zuò dá bù dào mù biāo ,

Nếu công việc không đạt được mục tiêu ,. 你会怎么办? nǐ huì zěn me bàn

anh sẽ làm như thế nào ?. 我会仔细想想 wǒ huì zǐ xì xiǎng xiǎng

Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. 是不是工作上有太多 shì bú shì gōng zuò shàng yǒu tài duō

xem có phải trong công việc có quá nhiều. 让我分心的事情 ràng wǒ fēn xīn de shì qíng

việc khiến em bị phân tâm không. 例如 手机有太多讯息 lì rú shǒu jī yǒu tài duō xùn xī

ví dụ điện thoại có quá nhiều tin nhắn. 或是可以改进哪个方法 huò shì kě yǐ gǎi jìn nǎ gè fāng fǎ

hoặc em có thể cải tiến phương pháp nào đó. 让工作更有效率。 ràng gōng zuò gèng yǒu xiào lǜ .

để công việc hiệu quả hơn .. 第二个情况是 dì èr gè qíng kuàng shì

Tình huống thứ 2 là. bèi wèn dào bù dǒng de wèn tí zěn me bàn ?. 在应征专业工作的时候 zài yìng zhēng zhuān yè gōng zuò de shí hòu

Khi đang ứng tuyển 1 công việc chuyên nghiệp. 你很有可能会被问到一些 nǐ hěn yǒu kě néng huì bèi wèn dào yī xiē

rất có khả năng bạn sẽ bị hỏi 1 vài.

你不懂的问题 nǐ bù dǒng de wèn tí

câu hỏi mà bạn không hiểu. 这时候很多人就会随便乱讲 zhè shí hòu hěn duō rén jiù huì suí biàn luàn jiǎng

Lúc này nhiều người sẽ nói bừa bãi. 乱说答案。 luàn shuō dá àn .

nói bừa đáp án .. 但是,如果你的面试官 dàn shì ,rú guǒ nǐ de miàn shì guān

Nhưng , nếu người phỏng vấn bạn. 是真正的专业人士 shì zhēn zhèng de zhuān yè rén shì

thực sự là 1 người chuyên nghiệp. 他一眼就看穿你在乱讲 tā yì yǎn jiù kàn chuān nǐ zài luàn jiǎng

Họ vừa nhìn sẽ biết ngay bạn đang nói bừa. 马上对你的印象分数打零分。 mǎ shàng duì nǐ de yìn xiàng fēn shù dǎ líng fēn .

lập tức cho điểm 0 về ấn tượng đối với bạn. 比较好的方法是 bǐ jiào hǎo de fāng fǎ shì

cách tốt hơn là. 婉转,诚实地让面试官知道 wǎn zhuǎn ,chéng shí de ràng miàn shì guān zhī dào

khéo léo, thành thực nói với người phỏng vấn. 自己不知道这个问题的答案 zì jǐ bù zhī dào zhè gè wèn tí de dá àn

rằng bạn không biết đáp án của câu hỏi đó.

并同时强调自己其他 bìng tóng shí qiáng diào zì jǐ qí tā

đồng thời nhấn mạnh kỹ năng khác 相关的专业技能。 xiāng guān de zhuān yè jì néng .

có liên quan đến chuyên môn của bản thân. 你要应征影片剪辑师 nǐ yào yìng zhēng yǐng piàn jiǎn jí shī

Anh muốn ứng tuyển vị trí dựng video 那你知道如何在 Final Cut Pro里面 nà nǐ zhī dào rú hé zài Final Cut Pro lǐ miàn

vậy anh có biết cách dùng Final Cut Pro 做子母画面吗? zuò zǐ mǔ huà miàn ma ?

để lồng ghép hình ảnh không ? 因为我比较少使用 yīn wèi wǒ bǐ jiào shǎo shǐ yòng

Bởi vì em khá ít sử dụng Final Cut Pro来做影片 Final Cut Pro lái zuò yǐng piàn

Final Cut Pro để dựng video 所以不太清楚 suǒ yǐ bú tài qīng chu

nên em không rõ lắm 不过我很熟悉使用Imovie来做影片 bú guò wǒ hěn shú xī shǐ yòng Imovie lái zuò yǐng piàn

nhưng em hiểu rõ cách sử dụng Imovie để dựng video 也知道如何做子母画面。 yě zhī dào rú hé zuò zǐ mǔ huà miàn .

cũng biết cách lồng ghép hình ảnh như thế nào .

第三个问题是 dì sān gè wèn tí shì

Câu hỏi thứ 3 là. yā lì hěn dà de shí hòu ,nǐ huì zěn me bàn. 这里有两个绝对不行的回答 zhè lǐ yǒu liǎng gè jué duì bù xíng de huí dá

ở đây có 2 cách trả lời nhất định không được dùng. 我会忍耐,更努力工作。 wǒ huì rěn nài ,gèng nǔ lì gōng zuò .

em sẽ nhẫn nại, cố gắng làm việc hơn.. 这个回答会让面试官觉得 zhè gè huí dá huì ràng miàn shì guān jué de

Câu trả lời này sẽ khiến người phỏng vấn cảm thấy. 你是一个遇到没办法解决的问题时 , nǐ shì yí gè yù dào méi bàn fǎ jiě jué de wèn tí shí ,

bạn là người khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết ,. 也不愿意请求上司帮助的人 yě bú yuàn yì qǐng qiú shàng sī bāng zhù de rén

cũng không cần nhờ cấp trên giúp đỡ. 可能会因为你习惯自己处理问题 kě néng huì yīn wèi nǐ xí guàn zì jǐ chù lǐ wèn tí

có thể vì bạn đã quen tự mình giải quyết vấn đề. 而做出错误的决定 ér zuò chū cuò wù de jué dìng

mà đưa ra quyết định sai lầm. 而且面试官会担心你 ér qiě miàn shì guān huì dān xīn nǐ

hơn nữa người phỏng vấn sẽ lo rằng bạn.

强迫自己忍住压力, qiáng pò zì jǐ rěn zhù yā lì ,

ép buộc bản thân cố chịu áp lực , 导致很早就出现 dǎo zhì hěn zǎo jiù chū xiàn

dẫn đến sớm xuất hiện 倦怠感而离职 juàn dài gǎn ér lí zhí

hội chứng cháy sạch mà nghỉ việc 第二个回答是 dì èr gè huí dá shì

cách trả lời thứ 2 là 我从来都没有感觉到压力 wǒ cóng lái dōu méi yǒu gǎn jué dào yā lì

Em chưa bao giờ cảm thấy áp lực 这个回答会让面试官觉得 zhè gè huí dá huì ràng miàn shì guān jué de

cách trả lời này sẽ khiến người phỏng vấn nghĩ rằng 你是不是根本不了解自己啊 nǐ shì bú shì gēn běn bù liǎo jiě zì jǐ ā

có phải bạn không hề hiểu bản thân mình không 连感觉到压力的时候都没发觉 lián gǎn jué dào yā lì de shí hòu dōu méi fā jué

đến bản thân bị áp lực mà còn không biết 比较好的回答是说 bǐ jiào hǎo de huí dá shì shuō

cách trả lời tốt hơn là 你会冥想,运动,看电影 等等 nǐ huì míng xiǎng ,yùn dòng ,kàn diàn yǐng děng děng

Em sẽ ngồi thiền , vận động , xem phim ..v..v..

如果你在工作上觉得压力很大 rú guǒ nǐ zài gōng zuò shàng jué de yā lì hěn dà

Nếu em cảm thấy áp lực trong công việc 你会怎么处理呢? nǐ huì zěn me chù lǐ ne ?

em sẽ xử lý như thế nào ? 压力很大的时候,我通常 yā lì hěn dà de shí hòu , wǒ tōng cháng

khi cảm thấy bị áp lực , thông thường 会到室外散步十分钟 huì dào shì wài sàn bù shí fēn zhōng

em sẽ ra ngoài trời đi dạo 10 phút 或者是冥想十分钟 huò zhě shì míng xiǎng shí fēn zhōng

hoặc em sẽ ngồi thiền 10 phút 等到压力解除之后再回来工作 děng dào yā lì jiě chú zhī hòu zài huí lái gōng zuò

chờ đến khi hết áp lực thì sẽ quay lại làm việc 因为如果压力太大 yīn wèi rú guǒ yā lì tài dà

bởi vì nếu quá bị áp lực 工作表现可能不太好。 gōng zuò biǎo xiàn kě néng bú tài hǎo .

công việc sẽ không thể hiện tốt được.

接下来这个问题是 jiē xià lái zhè gè wèn tí shì

Câu hỏi tiếp theo là nǐ céng jīng fàn guò shén me cuò ? 千万不要怕别人知道 qiān wàn bú yào pà bié rén zhī dào

nhất định đừng sợ người khác biết 你犯过什么错就说 nǐ fàn guò shén me cuò jiù shuō

bạn từng phạm sai lầm gì đó mà nói ” 我从来没有犯过错 ” ” wǒ cóng lái méi yǒu fàn guò cuò ”

” Em chưa từng phạm sai lầm bao giờ ” 因为一个人不可能 yīn wèi yí gè rén bù kě néng

Bởi vì một người không thể 没有犯过错 méi yǒu fàn guò cuò

chưa bao giờ phạm sai lầm 比较好的回答是 bǐ jiào hǎo de huí dá shì

cách trả lời tốt hơn là 诚实地说出你在工作上 chéng shí de shuō chū nǐ zài gōng zuò shàng

thành thật nói ra trong công việc 曾经犯过的一个错误, céng jīng fàn guò de yí gè cuò wù ,

bạn từng mắc lỗi gì , 并说明你怎么解决 bìng shuō míng nǐ zěn me jiě jué

nói rõ bạn đã giải quyết như thế nào 以及你学到了什么东西 yǐ jí nǐ xué dào le shén me dōng xī

và bạn đã học được điều gì.

回答的重点 huí dá de zhòng diǎn

trọng điểm của câu trả lời. 绝对不要推卸责任给别人。 jué duì bù yào tuī xiè zé rèn gěi bié rén .

nhất định không được đẩy trách nhiệm cho người khác. 你工作的时候有犯过什么错吗? nǐ gōng zuò de shí hòu yǒu fàn guò shén me cuò ma ?

Trong công việc em đã từng phạm sai lầm gì chưa ?. 有一次卖产品的时候 yǒu yí cì mài chǎn pǐn de shí hòu

Có 1 lần bán sản phẩm. 因为不熟悉系统 yīn wèi bù shú xī xì tǒng

vì em không quen hệ thống. 所以把成本算错。 suǒ yǐ bǎ chéng běn suàn cuò .

nên đã tính sai giá thành .. 导致那次的交易亏损 dǎo zhì nà cì de jiāo yì kuī sǔn

dẫn đến giao dịch lần đó bị lỗ vốn. 发现错误之后 fā xiàn cuò wù zhī hòu

sau khi phát hiện sai sót. 我马上重新检查每一个报价 wǒ mǎ shàng chóng xīn jiǎn chá měi yí gè bào jià

em lập tức kiểm tra lại từng báo giá một. 并请教同事如何使用系统 bìng qǐng jiào tóng shì rú hé shǐ yòng xì tǒng

đồng thời nhờ đồng nghiệp chỉ giáo cách dùng hệ thống.

从那次之后我从来没有犯过错了 cóng nà cì zhī hòu wǒ cóng lái méi yǒu fàn guò cuò le

Sau lần đó , em chưa bao giờ phạm sai lầm nữa. 因为我每次都很仔细检查。 yīn wèi wǒ měi cì dōu hěn zǐ xì jiǎn chá .

bởi vì mỗi lần em đều kiểm tra rất tỉ mỉ.. 接下来是 jiē xià lái shì

Tiếp theo là. 你的期望薪水或者是期望待遇 nǐ de qī wàng xīn shuǐ huò zhě shì qī wàng dài yù ?. 如果你说的数字太高 rú guǒ nǐ shuō de shù zì tài gāo

Nếu bạn nói ra con số quá cao. 面试官会觉得你狮子开口 miàn shì guān huì jué de nǐ shī zǐ kāi kǒu

người phỏng vấn sẽ nghĩ bạn sư tử mở miệng. 而且不了解整个市场 ér qiě bù liǎo jiě zhěng gè shì chǎng

hơn nữa cũng không hiểu về thị trường. 以及自身的价值 yǐ jí zì shēn de jià zhí

và giá trị của bản thân. 但是如果你说的太低 dàn shì rú guǒ nǐ shuō de tài dī

nhưng nếu bạn nói quá thấp. 等于让对方有机会压得更低 děng yú ràng duì fāng yǒu jī huì yā de gèng dī

chả khác nào cho họ cơ hội ép lương xuống thấp hơn.

就算录取了你工作也不会开心 jiù suàn lù qǔ le nǐ gōng zuò yě bú huì kāi xīn

cho dù được tuyển thì bạn làm việc cũng không thấy vui.. 因为你觉得自己值得更多的薪水 yīn wèi nǐ jué de zì jǐ zhí dé gèng duō de xīn shuǐ

Bởi vì bạn cảm thấy bản thân xứng đáng lương cao hơn. 关于这个问题,没有一个 guān yú zhè gè wèn tí ,méi yǒu yí gè

Về câu hỏi này, không có. 完全正确的答案 wán quán zhèng què de dá àn

một đáp án nào đúng tuyệt đối cả. 但是有一些技巧可以参考 dàn shì yǒu yì xiē jì qiǎo kě yǐ cān kǎo

nhưng có 1 vài mẹo bạn có thể tham khảo. 我们可以照三个原则来填写 wǒ men kě yǐ zhào sān gè yuán zé lái tián xiě

Chúng ta có thể dựa vào 3 nguyên tắc. 履历表上面的期望薪水 lǚ lì biǎo shàng miàn de qī wàng xīn shuǐ

để điền vào phần Mức lương mong muốn trong CV. 第一,先做市场研究 dì yī ,xiān zuò shì chǎng yán jiū

Thứ 1, nghiên cứu thị trường. 写出你能接受的薪水范围 xiě chū nǐ néng jiē shòu de xīn shuǐ fàn wéi

viết ra phạm vi mức lương bạn có thể chấp nhận.

记得在后面括号“可议” jì dé zài hòu miàn kuò hào “kě yì”

hãy nhớ thêm “kě yì” trong ngoặc ở phía sau. 也就是能够商谈,可以讨论 yě jiù shì néng gòu shāng tán ,kě yǐ tǎo lùn

có nghĩa là có thể thương lượng thêm, thảo luận thêm. 第二,避免写一个固定数字 dì èr ,bì miǎn xiě yí gè gù dìng shù zì

Thứ 2 , tránh viết 1 con số cố định. 因为会让别人觉得你没有弹性 yīn wèi huì ràng bié rén jué de nǐ méi yǒu tán xìng

bởi vì sẽ khiến họ cảm thấy bạn không có tính linh hoạt. 网路上有很多资源可以参考 wǎng lù shàng yǒu hěn duō zī yuán kě yǐ cān kǎo

Trên mạng có rất nhiều tài nguyên có thể tham khảo. 例如这个网站可以让你了解 lì rú zhè gè wǎng zhàn kě yǐ ràng nǐ liǎo jiě

ví dụ trên website này có thể giúp bạn hiểu hơn. 每个工作的薪水范围 měi gè gōng zuò de xīn shuǐ fàn wéi

về phạm vi tiền lương của mỗi công việc. 记得依照你的所在地 jì dé yī zhào nǐ de suǒ zài dì

Hãy nhớ dựa vào vị trí sở tại của bạn. 来做调整 lái zuò tiáo zhěng

để điều chỉnh mức lương.

不然别人会觉得你是来乱的。 bù rán bié rén huì jué de nǐ shì lái luàn de .

nếu không họ sẽ nghĩ rằng bạn làm bừa đó.. 你希望你的薪资大概是多少钱呢? nǐ xī wàng nǐ de xīn zī dà gài shì duō shǎo qián ne ?

Anh hy vọng mức lương là khoảng bao nhiêu vậy ?. 由于我已经有五年的业务经验 yóu yú wǒ yǐ jīng yǒu wǔ nián de yè wù jīng yàn

Vì em đã có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Sale. 而且在前公司得过 ér qiě zài qián gōng sī dé guò

hơn nữa ở công ty cũ em từng đạt được. 十次最佳业务奖 shí cì zuì jiā yè wù jiǎng

10 lần giải Sale xuất sắc nhất. 我研究过这个职位 wǒ yán jiū guò zhè gè zhí wèi

Em đã nghiên cứu về mức lương. 在市场上的薪水 zài shì chǎng shàng de xīn shuǐ

trên thị trường của chức vụ này. 所以我期望的薪资是 suǒ yǐ wǒ qī wàng de xīn zī shì

vì vậy mức lương kỳ vọng của em là. 一千五百万到一千八百万之间 yì qiān wǔ bǎi wàn dào yì qiān bā bǎi wàn zhī jiān

khoảng 15.000.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ. Bạn cảm thấy câu hỏi nào.


https://youtu.be/MKuLhXje3PM哈喽大家好 hā lou dà jiā hǎo
Hello xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về phỏng vấn xin việc. bằng tiếng Hoa phần 2. Trong phần 1, mình đã học được cách trả lời. của 5 câu hỏi thường gặp trong khi cuộc phỏng vấn. nhưng mà có 1 số bạn trên facebook