Sai lầm thường gặp trong phỏng vấn xin việc

Posted by

Ba sai lầm ứng viên thường mắc phải . khi phỏng vấn chính là . không chú trọng việc giao tiếp bằng ánh mắt. không thể hiện được cá tính nổi bật của bản thân trong buổi phỏng vấn. Trả lời không đúng trọng tâm. khi được hỏi những câu hỏi tình huống. cần

Ba sai lầm ứng viên thường mắc phải . khi phỏng vấn chính là . không chú trọng việc giao tiếp bằng ánh mắt. không thể hiện được cá tính nổi bật của bản thân trong buổi phỏng vấn. Trả lời không đúng trọng tâm. khi được hỏi những câu hỏi tình huống. cần thể hiện được trình độ ứng xử. lại không đưa ra những ví dụ tình huống cụ thể. mà đưa ra câu trả lời rất chung chung. đến trễ trong buổi phỏng vấn. và viện lý do lạc đường. sẽ thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn hoàn toàn không phải là người kỹ lưỡng. không thể chứng minh. và tận dụng những kỹ năng bạn đã nêu ra. khi nhà tuyển dụng đề nghị bạn giải quyết các ví dụ tình huống trong thực tế. những lỗi bất cẩn về chính tả. và ngữ pháp xuất hiện trong hồ sơ xin việc. thiếu đầu tư chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. hiểu rõ về những yêu cầu . xoay quanh vị trí bạn ứng tuyển.


https://youtu.be/YbRv3mLcgTEBa sai lầm ứng viên thường mắc phải . khi phỏng vấn chính là . không chú trọng việc giao tiếp bằng ánh mắt. không thể hiện được cá tính nổi bật của bản thân trong buổi phỏng vấn. Trả lời không đúng trọng tâm. khi được hỏi những câu hỏi tình huống. cần