Phỏng vấn Chủ tịch Trịnh Văn Hà (P8/8) – chuyển DA thì thưởng ra sao? | Hawee Group

Posted by

Em còn 2 câu hỏi nữa. em cũng xin nêu luôn 2 trường hợp. em đang hoàn thành dự án của em, vì lý do khách quan mà dự án của em bị ngưng. trong trường hợp khách quan bị tạm ngưng như thế thì sẽ tính thưởng như thế nào. hoặc có một số anh em cũng thắc mắc

Em còn 2 câu hỏi nữa. em cũng xin nêu luôn 2 trường hợp. em đang hoàn thành dự án của em, vì lý do khách quan mà dự án của em bị ngưng. trong trường hợp khách quan bị tạm ngưng như thế thì sẽ tính thưởng như thế nào. hoặc có một số anh em cũng thắc mắc là. 8 tháng đầu năm họ làm ở dự án A còn cuối năm lại làm ở dự án B. thì cách chia thưởng cho họ như thế nào?. OK. các câu hỏi bắt đầu chi tiết hơn. ý thứ nhất của em:. nếu dự án bị dừng do yếu tố khách quan. và em cũng biết rằng, kế hoạch này, anh đã loại trừ các yếu tố khách quan rồi. trong trường hợp vẫn còn yếu tố khách quan nữa, thì bọn em vẫn được hoàn chỉnh. bọn em vẫn được tính là hoàn thành kế hoạch vì đó là yếu tố khách quan. nhưng em cũng hiểu là, khi công ty nghĩ cho bọn em. thì những rủi ro đó, công ty phải chịu. có nghĩa là, những rủi ro khách quan là luôn luôn tiềm ẩn.

Vấn đề ở chỗ: Bọn em không chịu, thì công ty phải chịu. và công ty có muốn chia sẻ với cả mọi người hay không?. Về quan điểm của Hawee tại thời điểm này. anh KHÔNG CHIA SẺ những rủi ro khách quan với nhân viên. toàn bộ những cái đấy, công ty sẽ chịu rủi ro. bọn em được tính như là HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH. còn ý thứ 2 của em là:. có thể 6 tháng em làm dự án này và 6 tháng em làm dự án kia. cái tỉ lệ nhận thưởng chia theo dự án. giả sử 6 tháng đầu em làm cho dự án khác. mà dự án đó hoàn thành kế hoạch thì em được thưởng theo số tháng của dự án đó. 6 tháng sau mà em làm ở Anland, mà Anland không hoàn thành kế hoạch. anh chỉ nói đùa thế thôi. thì 6 tháng sau em sẽ tính theo thưởng của Anland. và bên C&B sẽ có tất cả dữ liệu để tính cho bọn em, bọn em không cần phải lo về vấn đề đó. em sẽ về truyền thông với anh em và thúc đẩy mọi người cố gắng để hoàn thành kế hoạch của mình.

Để góp phần đạt được kế hoạch của công ty. Hy vọng là năm nay, công ty sẽ vượt qua giai đoạn này, và anh em vui vẻ đón Tết. Cho anh hỏi em 1 câu là:. có 2 ý Ý thứ nhất là:. tất cả những câu trả lời của anh có làm em thoải mái không?. được ngồi trực tiếp với anh, em cảm thấy rất là OK, em đã hiểu rõ hơn nhiều rồi. còn ý thứ 2 là:. nếu như suy ra từ Anland. Anh ở đây đang nhìn tổng thể, còn em chỉ nhìn dự án Anland thôi. nếu suy ra từ Anland và nếu dự án nào cũng giống như Anland. thì em có niềm tin vào việc hoàn thành chiến dịch này không?. ở Anland em có niềm tin là PHẢI HOÀN THÀNH ĐƯỢC KẾ HOẠCH. em nghĩ là các dự án khác mọi người phải cố gắng, và có niềm tin như thế. em đang cố gắng làm ngày đêm để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. cảm ơn em. Ý anh là: nếu như tất cả các dự án đều có tinh thần như Anland thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch.


https://youtu.be/OWYBin7O_f4Em còn 2 câu hỏi nữa. em cũng xin nêu luôn 2 trường hợp. em đang hoàn thành dự án của em, vì lý do khách quan mà dự án của em bị ngưng. trong trường hợp khách quan bị tạm ngưng như thế thì sẽ tính thưởng như thế nào. hoặc có một số anh em cũng thắc mắc