Nói thế nào về điểm yếu của mình khi dự phỏng vấn?

Posted by

Trả lời câu hỏi phỏng vấn: KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ? Khi trả lời cho câu hỏi này, bạn không nên đưa ra một loạt các yếu điểm của mình hay những gì bạn đã sai sót cho người phỏng vấn, Tôi không nghĩ đó là điều họ tìm kiếm, và họ cũng không m

Trả lời câu hỏi phỏng vấn: KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ? Khi trả lời cho câu hỏi này, bạn không nên đưa ra một loạt các yếu điểm của mình hay những gì bạn đã sai sót cho người phỏng vấn, Tôi không nghĩ đó là điều họ tìm kiếm, và họ cũng không mong chờ câu trả lời đó. Cá nhân tôi, khi bị hỏi câu hỏi trên trong buổi phỏng vấn tôi đã trả lời rằng mình không phải người chi tiết cho lắm và đôi khi bỏ sót nhiều tiểu tiết vì tôi thường chú ý làm việc sớm hơn thời hạn, và phụ trách nhiều việc cùng một lúc, để chắc chắn rằng công việc luôn được trôi chảy và tôi bị không trễ việc. Như bạn thấy đó, câu trả lời dường như đã biến yếu điểm của tôi thành điểm mạnh, và gắn kết chúng lại với nhau.


https://youtu.be/xYKxKRdmF_MTrả lời câu hỏi phỏng vấn: KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ? Khi trả lời cho câu hỏi này, bạn không nên đưa ra một loạt các yếu điểm của mình hay những gì bạn đã sai sót cho người phỏng vấn, Tôi không nghĩ đó là điều họ tìm kiếm, và họ cũng không m