Đừng Để Vấn Đề Nhân Sự Mãi Là Nỗi Đau – Hội Thảo Chiến Lược Nhân Sự & Kỹ Năng Tuyển Dụng Nhân Sự

Posted by

Xin chào các anh chị. trong cái hoạt động. của đời sống. trong hoạt động của đời sống. thì bất cứ ai cũng xuất hiện một cái sản phẩm một cái câu chuyện là chúng ta phải đi mua hàng hóa. và trong hoạt động của doanh nghiệp. Bất cứ một doanh nghiệp nào đ

Xin chào các anh chị. trong cái hoạt động. của đời sống. trong hoạt động của đời sống. thì bất cứ ai cũng xuất hiện một cái sản phẩm một cái câu chuyện là chúng ta phải đi mua hàng hóa. và trong hoạt động của doanh nghiệp. Bất cứ một doanh nghiệp nào đều có xuất hiện câu chuyện là mua nhân lực. Tức là bài toán phải bộ nhân lực để làm. thế thì chúng ta phải thấy là khi mua hàng hóa thì nó có hai vế. một Huế thứ nhất là chúng ta thẩm định hàng hóa. thẩm định hàng hóa. sau đó chúng ta làm được phát gì ạ định định giá. để xem là chúng ta mua cái sản phẩm này có Ok Hay không Cái gì trong hoạt động của doanh nghiệp. thì chúng ta phải làm câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện cũng phải thẩm định gì à thẩm định người. Ừ Rồi sau đó chúng ta cái xác định là gì ạ câu chuyện của của định giá. vậy thì ai trong doanh nghiệp chúng ta sẽ phải làm động tác mua nhân lực thì thưa càng chỉ.

Một trăm phần trăm tất cả các trường tên trở lên tớ đã quản lý con người đều phải biết gì ạ. Mua nhân lực và Đây là một bài toán quan trọng nhất trong doanh nghiệp Nếu anh không biết mua nhân lập. thì anh sẽ nghỉ hệ lụy phát triển của của doanh nghiệp Nó bị rất nhiều vấn đề. còn nếu mà mua hàng hóa trong đời thường ra xử Anh không mua anh mua một cái áo mà ngờ mang không mặc nữa. thì anh chỉ mất tiền mua cái áo mà thôi. Còn nếu mua một nhân lực mà anh chị mua nhầm thì chúng ta bị mất cái cơ hội phát triển của doanh nghiệp. bạn đây là căn bệnh cực kỳ trầm Kha và phần lớn các trường tìm lại không phải là người biết định giá. và Thẩm định được hàng hóa để mua con người vậy thì cái chương trình hội thảo. sắp tới mà Tập đoàn siêu Việt Nam học viện sư a. cho tôi muốn chia sẻ với cai trị bởi cái cách. mua nhân lực hay còn gọi là cách tuyển dụng thì trong đó có hai phần phần thứ nhất.

Là thường trong doanh nghiệp là chúng ta phải định giá trước tức là chúng ta định mua nhân lực bao nhiêu tiền. tức là chúng ta gọi là quỹ gì à. Nguyễn Lừng có phải bất cứ doanh nghiệp nào trước khi tuyển dụng chúng ta đều xác định. là chúng ta sẽ tuyển người và trả lương cho họ cỡ bao nhiêu tiền trước là giá có trước. và sau đó đi tìm hàng hóa phù hợp với giá để chúng ta ghép vào và đưa vào doanh nghiệp. cái gì cái câu chuyện bị vướng một cái câu chuyện. là phần lớn các trưởng tim không biết thẩm định người cái gì cái chương trình hội thảo. diễn ra. vào ngày 11 tháng 2 tại Hà Nội. ngày 18 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. và ngày 25 tháng 2 tại Đà Nẵng là một chương trình về kỹ năng gì ạ. phân tích cái chiến lược ở Bạc kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng. Vậy thì ở đấy trong các chương trình đáng nó có hai phần.

Phần thứ nhất là chúng ta phải lên được cái giá thành Chúng ta xác định chúng ta định mua nhân lực ở tầm nào. vì vậy với một. cái nhà quản lý bắt buộc họ phải đọc được gì ạ Đọc được chiến lược. phát triển nhân sự. nhân sự của doanh nghiệp. và bất cứ anh nào Nam quản lý mà không đọc được. cái chiến lược phát triển doanh nghiệp ở nhân sự của doanh nghiệp ta như thế nào thì có nghĩa là họ tuyển sai người. hoặc tuyển sai cái quỹ lương hoặc tuyển người thấp hơn các quỹ lương thì doanh nghiệp sẽ bị ốm. vậy thì chúng ta có một cái công tác là chuẩn bị để định giá mà muốn đọc được chiến lược. để định giá doanh nghiệp định giá Nhân sự thì chúng ta phải trải qua ba cái công đoàn. một là cái công đoạn đầu tiên đó là cái công đoạn là chúng ta phải nhìn thấy cái. ccsc thu gọn tin tức là chúng ta xây dựng được toàn bộ quỹ diện quỹ lương cho từng phòng ban.

Từ cái quỹ lương cho từng phòng ban thì chúng ta biết cách chia lương đến từng Nhân sự. thì cái chương trình chia lương đến từng Nhân sự thì tôi đã chia sẻ rồi. trong các chương trình hội thảo lần trước. thế Sau đó chúng ta có được cái csc thu gọn này và ra được cái quỹ lương cho từng Nhân sự. thì việc thứ hai mà chúng ta phải làm đó là chúng ta. xác định được cái khung năng lực. Một cái người mà họ có thể làm được vị trí này là như thế nào và việc Thứ ba chúng ta phải phân biệt. được các nhóm người được Các nhóm người để chúng ta có khách để nhận gì à nhận. à đau khổ lớn nhất. là trong câu chuyện chúng ta tuyển người nhưng chúng ta không biết lại hiện nay có bao nhiêu nhóm Người đi xin việc. và chúng ta không phân biệt được có bao nhiêu loại tính cách bao nhiêu năng lực sở trường. em mới mỗi một tính cách năng lực sở trường giá trị sống thì họ ném vào đâu.

Là họ sẽ làm với mình bền vững họ làm chăm chỉ. họ đam mê với công việc đấy họ ổn định và thu nhập như thế là phù hợp với họ. thì cái việc mà nhận diện con người này Đây là một việc cực kỳ khó mà trong chương trình này. tôi sử dụng toàn bộ nền tảng của đạo Phật về phân tích tâm lý con người. để từ đó chúng ta ra được bao nhiêu nhóm người để xem nhận diện là những nhóm người nào họ có thể phù hợp. với cái khung năng lực này. rồi là ở nó lại phù hợp với quỹ lương mà công ty hay gì ạ. lại cung cấp cho chúng ta thì chúng ta có được cái này nhưng có được cái này rồi thì tôi sẽ. chia sẻ với các anh chị về quy trình tuyển. dụng trong tuyển dụng nhân sự thì gồm bao nhiêu bước như vậy Đây gọi là phần công tác định giá. và chuẩn bị để để tuyển dụng vì vậy Cái này nó vẫn nằm ở câu chuyện ý chí quyết. nhưng khi bắt đầu vào vận hành thì chúng ta có người đến thì bắt buộc chúng ta phải biết.

Phỏng vấn thì trong chương trình đó chúng ta được thực hành một cái phần gọi là phỏng vấn tuyển dụng. tuyển dụng và sau khi phỏng vấn tuyển dụng xong thì bắt đầu chúng ta xem là. nó có ngang giá với cái việc mình định giá hay không còn thường trong cuộc sống thì canh Chị. đi tìm hàng hóa rồi xong bắt đầu với mặt cả về giá với định giá nhưng trong doanh nghiệp. chúng ta phải xác định là định giá nhân sự trước và họ cần phải đáp ứng được yêu cầu gì về khung năng lực. khi mới vào được làm vậy sau khi có giá thì nhiệm vụ còn lại chúng ta thẩm định cho nên hàng hóa đến nhiều. và giá cả thì là ổn định còn ở đây là gì ạ. Ở đây là gì ạ. Hàng hóa. thì mình đi tìm con đích giá thì lại để. định giá thì sau khi mình tìm hàng hóa xong rồi mới mặc cả giá cả Còn cái này là định giá trước vừa rồi. đi a bít bị hàng hóa như vậy nó sẽ.

Khác cái câu chuyện giữa cuộc sống và mua nhân lực là sẽ khác nhau và thông thường cái việc mà. thẩm định hàng hóa nó hữu hình thì canh chị rất dễ thẩm định nhưng thẩm định con người là một việc cực kỳ khó. bạn nên nhớ rằng nếu như. nhân sự mà nó vào ra liên tục thì cai trị không bao giờ lợi nhuận được từ nhân sự. mà bài toán trong kinh doanh chính là gì ạ kinh doanh nhân sự chứ không phải là kinh doanh hàng hóa. Về đi hàng hóa gì mà có nhân sự tốt và nó mang lại lợi nhuận cho mình thì rõ ràng. cuối cùng phải toàn trong doanh nghiệp chính là kinh doanh nhân sự chứ không phải là kinh doanh hàng hóa. mà muốn kinh doanh được Nhân sự thì bắt buộc anh phải biết định giá và Thẩm định người vì vậy trong chương trình. thì ở Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh. thì ở Đà Nẵng Đây là một chương trình mang tên hội thảo là.

Anh. chiến lược tuyển dụng nhân sự. và kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng. như vậy chúng ta có hai ghế một Huế là chuẩn bị để định giá một phế là phỏng vấn. để tìm hàng hóa phù hợp với định giá khi tất cả các trượt tên. trở lên đã quản lý con người thì phải biết gì ạ. mua người phải biết yêu người mà Thì bắt buộc. chúng ta phải làm cái câu chuyện này thì trong chương trình đầu năm là một cái câu câu chuyện rất là cơ hội. cho chúng ta đi tìm nhân sự mới bởi vì sẽ có một cái. cái cái cái cơn bão về việc chuyển đổi nhân sự và trong cái cơn bão lộn xộn đó. Người nào là người biết thẩm định người thì sẽ tìm được người phù hợp với giá cả và phù hợp với cái gì à. chiến lược nhân sự thế là phù hợp với văn hóa của công ty thì đó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. thì trong chương trình đó thì tôi xây dựng mà Đối tượng tham dự thì từ trưởng Tìm trở lên và.

Rất mong là trong cái buổi đấy thì tôi a sẽ chia sẻ được anh chị Ừ. chị hơn và chương trình hội thảo Nhưng mà thực ra đối với học viện sư Việt Nam. thì nó không dừng ở lại hội thảo nữa mà nó như một cái chương trình chuyển giao. thì khi canh chị tham gia như vậy thì canh trị ỉa được chuyển giao toàn bộ công cụ ý nghĩa của từng công cụ. và cách. để tư duy sử dụng công cụ và thực hành với công cụ nón đó Chính nằm các chương trình chuyển giao. về quy trình tuyển dụng. về định giá thu nhập về định giá khung năng lực. và cuối cùng nó ra được thẩm định người để xem có phù hợp với văn hóa phù hợp với. giá cả mà ta đưa ra hay không để chúng ta không bị chọn nhầm người và rất mong chúng ta có cái Buổi. dạ vào cái hội thảo đó và chúng ta mang lại cái giá trị cho nhau thì xin hẹn gặp lại cái chị trong chương. trình hội thảo tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Xin chào và hẹn gặp lạ à.


https://youtu.be/SAeyrnHB9KEXin chào các anh chị. trong cái hoạt động. của đời sống. trong hoạt động của đời sống. thì bất cứ ai cũng xuất hiện một cái sản phẩm một cái câu chuyện là chúng ta phải đi mua hàng hóa. và trong hoạt động của doanh nghiệp. Bất cứ một doanh nghiệp nào đ