12 Yếu Tố Để Trở Thành Giám Đốc Kinh Doanh Giỏi – Ngô Minh Tuấn #Học_Viện_CEO_Việt_Nam

Posted by

Vâng. xin chào tất cả các anh chị và các bạn. hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là. vậy thì tất cả trước khi chúng ta làm giám đốc kinh doanh. thì cái vai trò của cái ông giám đốc kinh doanh là gì. thì xin thưa các anh chị rằng. với một ông

Vâng. xin chào tất cả các anh chị và các bạn. hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là. vậy thì tất cả trước khi chúng ta làm giám đốc kinh doanh. thì cái vai trò của cái ông giám đốc kinh doanh là gì. thì xin thưa các anh chị rằng. với một ông giám đốc kinh doanh. thì ông có mấy cái việc. một. đó là ông đọc được chiến lược. đọc được chiến lược. vô kể, đọc được chiến lược là như thế nào. một. là ông đọc được cái sản phẩm. chiến lược sản phẩm mà chúng ta sẽ đi. trong cái tương lai. và câu chuyện thứ hai. từ cái sản phẩm này thì chúng ta đưa ra thị trường. là chúng ta sẽ đánh vào thị trường nào. thì tôi gọi là chiến lược thị trường. cái câu chuyện thứ ba. đó là với sản phẩm đưa ra thị trường này thì chúng ta đưa ra. bằng mô hình, kênh phân phối nào. tôi lấy ví dụ. bạn có thể làm dưới dạng mô hình chuỗi. có thể là nhượng quyền.

Có thể là bán lẻ. có thể là kênh gì ạ. kênh phân phối. như vậy nó có nhiều mô hình để chúng ta đưa một cái sản phẩm. ra một thị trường. và với mỗi một mô hình khác nhau. thì chiến lược sẽ là khác nhau. tức là cái chìa khóa. cái chìa khóa để vận hành thành công của mỗi một mô hình. là khác nhau. vì vậy trước khi để trở thành một giám đốc kinh doanh. một cách hiệu quả. thì việc đầu tiên một giám đốc kinh doanh phải hiểu được. mô hình hoạt động chuỗi là gì. nhượng quyền là gì. kênh phân phối truyền thống là gì. bán lẻ là gì. mặt trời là gì. vân vân. nó có rất nhiều cái hệ như thế này. vậy thì đó chính là câu chuyện anh chị phải đọc được. mà muốn đọc được thì giám đốc điều hành buộc phải hiểu mô hình kênh phân phối thôi. chứ nếu không anh chịu anh không có thể nào đọc được. vậy thì sau khi đọc được chiến lược rồi. thì bài toán thứ 2 của ông C.

Của cái ông giám đốc kinh doanh. đó là ông phải làm cái động tác gì ạ. lập kế hoạch kinh doanh. nhưng khi ông lập kế hoạch kinh doanh xong. thì chắc gì thằng CEO nó đã tin ông mà nó bơm tiền cho ông vận hành. thì trong cái kế hoạch này nó liên quan đến cách làm. nó liên quan đến công cụ. nó liên quan đến nhân sự. nó liên quan đến gì. tài chính. và tất nhiên phải đạt được mục tiêu. mục tiêu gì. trong cái kế hoạch kinh doanh này. thì lập ra kế hoạch kinh doanh chúng ta phải đạt mục tiêu gì. vậy thì việc thứ 2. đây là việc thứ nhất của ông giám đốc kinh doanh. việc thứ 2. là ông phải lập được gì ạ. lập được kế hoạch kinh doanh. nhưng khi lập được kế hoạch kinh doanh rồi. thì ông bảo vệ với ông CEO. thì thằng CEO nó không tin ông. mà nó không tin ông thì nó không duyệt kế hoạch này. ông chết. vì vậy để mà làm cho họ tin ông phải có khả năng gì.

Bảo vệ. bảo vệ kế hoạch kinh doanh. và nếu bảo vệ xong kế hoạch kinh doanh. thì bắt đầu từ đây ông mới bóc tách. bóc tách kế hoạch kinh doanh ra. thành kế hoạch tài chính. cái kế hoạch tài chính này thì gửi về cho bộ phận nào ạ. tài chính kế toán. để người ta phê duyệt cho mình. làm cái việc mà gì ạ. bóc tách thành cái kế hoạch. công cụ dụng cụ. để chuyển về phòng nào ạ. phòng hành chính. để người ta mua sắm theo tiến độ cho anh. và bóc tách cái này. thì bóc tách cái kế hoạch nhân sự. để chuyển về phòng nhân sự. để trên cơ sở đó phòng nhân sự tìm người để giúp anh gì. phỏng vấn và tuyển dụng. như vậy. đến đây chúng ta mới giải quyết được cái khâu chuẩn bị cho việc làm giám đốc hiệu quả. giám đốc kinh doanh hiệu quả đó là. đọc được chiến lược. lập được kế hoạch kinh doanh. bảo vệ được kế hoạch kinh doanh. và phối hợp với các phòng ban để chuẩn bị nguồn lực cho gì.

Cho vận hành. và bây giờ là lúc mà chúng ta phải bắt tay vào vận hành. như vậy là đến đây nếu anh chị nào thông thường mà CEO. giám đốc kinh doanh mà làm được đến đây thôi. thì tôi nói thật là ở Việt Nam là rất là hiếm. chắc là đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài chú thôi chứ không có nhiều đâu. thế cho nên làm được đến đây là các chú ngon rồi. thế thì sau khi được cái này xong. thì bắt đầu chú mới quay sang cái bài toán là gì ạ. là bắt đầu chú vận hành. a. thế thì trong lúc vận hành thì có phải là bắt đầu chú gì. tuyển. tuyển dụng. tuyển dụng vào xong thì bắt đầu chú là cho nó làm gì. làm việc. trong lúc làm việc thì bao giờ nó cũng có thông số gì ạ. thông số chỉ. chỉ tiêu. và bên này nó có thông số gì ạ. thông số thực tế. mà muốn kiểm soát được thông số thực tế. của các nhân viên của mình đã làm việc hiệu quả đến đâu.

Thì giám đốc kinh doanh buộc phải lập gì ạ. lập báo cáo. báo cáo mẫu. báo cáo mẫu cho nhân viên. và báo cáo này liên quan đến tuần gì. tháng. quý. và năm. như vậy đến đây thôi thì chúng ta mới thấy. cái. kĩ năng thứ năm của ông giám đốc kinh doanh là. khẳ năng tuyển gì ạ. tuyển dụng. mà muốn tuyển dụng được thì ông lại phải hiểu truyền thông là gì. marketing là gì. sale là gì. vậy thì ông ý tuyển dụng được chứ ông không biết. mà ông hỏi một thằng đó biết hay là không biết thì ông cũng coi như là không biết. thế thì ông tuyển người bị nhầm ngay. thế thành ra ông phải biết là công việc của từng chú trong bộ phận truyền thông marketing. và nghiên cứu thị trường trong cái phòng kinh doanh của ông. và từng cái mô hình kinh doanh khác nhau thì tố chất của con người khác nhau. vì vậy ông phải học để ông mới biết cách tuyển dụng.

Sau đó. sau khi biết cách tuyển dụng rồi. thì bắt đầu chú mới làm được cái bài toán gì ạ. lập gì ạ. lập báo cáo. báo cáo mẫu. sau khi lập báo cáo mẫu xong. thì bắt đầu. chúng ta mới so sánh cái chỉ tiêu với thực tế. thì cái báo cáo mẫu này nó sẽ so sánh. và nó trả ra kết. kết quả. nếu kết quả mà tồi. thì chú phải cho họp gì. họp giao ban. để chú phải tìm ra nguyên nhân giải pháp. để gì. hành động. cho nó tốt. vì vậy chú phải biết gì. như vậy đến đây thì cái thứ 7 chú phải có. kĩ năng họp gì ạ. họp giao ban. gọi đúng người đúng tội. chứ không thể nào mà chửi cả cái bộ phận kinh doanh được. cho nên là từ mà mục đích cuối cùng của họp giao ban là phải ra hành động. nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt cũng như là. rất nhiều các cuộc họp của cơ quan nhà nước. là họp chỉ để rút kinh nghiệm thôi. mà nguyên tắc là họp để ra hành động.

Để khắc phục sự cố và để không mắc phải cái chuyện này tương tự như lần sau nữa. cho nên họp là phải ra một cái hành động cụ thể nào đó. vậy thì trong cái hành động cụ thể này. thì bản chất cái ông này có một món gọi là gì ạ. đào tạo nhân viên. tôi gọi là phần thứ gì. thứ tám. là ông phải có khả năng đào tạo nhân viên. thế đào tạo nhân viên. thì trong cái đào tạo nhân viên này thì nó lại 4 cấp cơ. cấp thứ nhất là chú gì. đào tạo về mặt lý thuyết. đào tạo lý thuyết xong nó vẫn không làm được. thì chú phải làm cái giai đoạn thứ 2 là chú gì ạ. cầm. cầm tay chỉ việc. cầm tay chỉ việc xong thì đến giai đoạn này nó tiến bộ hơn thì. đến cái tầm bậc thứ 3 là chú làm động tác dẫn gì ạ. dẫn dắt. và đến thứ 4 thì chú truyền gì ạ. truyền cảm. cảm hứng cho nhân viên. thì như vậy trong cái đào tạo nhân viên nó chia là 4 cấp. cho nên đòi hỏi chú phải có kĩ năng đào tạo.

Sau khi đào tạo xong. mà em nó vẫn cứ ngu chẳng hạn. à đào tạo xong. thì chú đưa nó vào làm việc. nhưng mà làm việc kết quả nó vẫn cứ tồi thì chú phải có khả năng gì ạ. sa. sa thải. nhưng nếu cái kết quả của nó tốt. thì chú phải xây dựng được hệ thống chính gì. chính sách nó gì. nó tốt. tôi gọi là luận chứng. như vậy chúng ta cứ nhìn vào đây. thì đến cái kĩ năng thứ 9 của cái ông giám đốc kinh doanh. là ông phải có khả năng gì ạ. sau khi đảm bảo xong thì ông phải có khả năng. đào gì ạ. đào thải. và đến cái kĩ năng thứ 10. là chú phải có kĩ năng xây dựng chính gì. chính sách cho hệ thống nhân viên. cho hệ thống nhân viên ở dưới. và tất nhiên nó có một loạt các kĩ năng bổ trợ. cho cái ông. giám đốc kinh doanh. đó là cái kĩ năng gì ạ. cái 11 đó là kĩ năng tạo. tạo động lực cho nhân viên. cái kĩ năng thứ 12. đó là gì ạ. xây dựng.

Đội gì ạ. đội nhóm thi đua. đấy. thì cách này chính là 1 trong những 12 cái yếu tố này. thì chú mới trở thành một giám đốc kinh doanh ngon được. vậy thì tôi nhắc lại. trong cái chương trình mà anh chị muốn trở thành một giám đốc kinh doanh. là anh phải đọc được chiến lược và đặc biệt. nó liên quan đến mô hình chuỗi nhượng quyền hay là kênh phân phối. thì dứt khoát giám đốc kinh doanh phải biết. nếu không biết không làm được. câu chuyện thứ 2. biết đọc được chiến lược rồi thì phải lập được kế hoạch kinh doanh. sau đó đến bảo vệ được kế hoạch với CEO để họ bơm tiền cho mà làm. thì bắt đầu mới chuẩn bị phối hợp với các bộ phận. để chuẩn bị nguồn lực liên quan đến gì. cách làm. liên quan đến công cụ dụng cụ. liên quan đến kế hoạch nhân sự. liên quan đến kế hoạch tài chính. và sau đó chú đi tuyển dụng người. và bắt đầu vận hành.

Trong cái vận hành thì tuyển dụng người, lập báo cáo mẫu cho hệ thống nhân viên. hệ thống các cấp trung của mình. họp giao ban để tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề. để đưa đến hành động. rồi là đào tạo nhân viên. sau đào tạo nhân viên mà đào tạo mãi nó vẫn cứ ngu thì. đào thải. nhưng mà đào tạo mãi nó tất cả đều ngu thì mình ngu trước. cho nên mình đào thải mình trước. có đúng không ạ. xong rồi đến cái thứ 10 là xây dựng chính sách gì. chính sách nó phù hợp với nhân viên để kích thích nhân viên phát triển. thì có bao nhiêu cách xây dựng chính sách thì các anh chị phải biết. để ứng dụng trong từng thời điểm rồi sau đó tạo động lực cho từng nhân viên. và gì. đội nhóm. xây dựng đội nhóm để. tạo ra cái sự cạnh tranh, thi đua để phát triển. như vậy đây là 12 yếu tố để bạn trở thành một gì. giám đốc kinh doanh hiệu quả.

Và tại CEO Việt Nam thì chúng tôi đã. đào tạo. cũng được hàng nghìn giám đốc kinh doanh như thế này. và đến nay vận hành rất là tốt chính vì vậy mà hôm nay thì. tôi chia sẻ trên hệ thống mạng để các anh chị có thể tự tổng hợp. và tự học, tìm sách để tự đọc tự học. để hoàn thiện mình và nếu như các anh chị mà đạt được cái mức như thế này. thì tin tôi đi mức lương của các anh chị không thể dưới vài nghìn $ được. 3000$ 4000$. mà thị trường họ đang tìm kiếm để họ trả. và tôi hi vọng thông qua cái video clip này thì chúng ta tự hoàn thiện mình. và nếu như trong trường hợp các anh chị. mà mong muốn rằng tham gia cái khóa học tại. học viện CEO Việt Nam. thì đây cũng là một khóa học mà tôi sẽ trang bị toàn diện những cái thứ này. trong 4 ngày để giúp. 4 ngày và có cả đêm nữa. để giúp cho các anh chị hoàn thiện cái kĩ năng.

Và trở thành một. giám đốc kinh doanh nó rất là ổn. nhưng mà vấn đề cái câu chuyện là ai sẽ là người học được cái chương trình này. thì tôi nhắc là tất cả những người đều phải va chạm trong doanh nghiệp. tối thiểu là từ 1 đến 2 năm. thì các anh chị mới tham gia cái chương trình này được. còn nếu như chúng ta vừa là sinh viên mà chúng ta tham gia chương trình này. thì các anh chị sẽ không ngấm được cái gì đâu. bởi vì đức Phật nói một câu là gì ạ. Mưa có lớn mà cây không có rễ thì cây không bao giờ ngấm được nước. vì các bạn mới ra trường rễ nó ngắn quá cho nên chưa ngấm được. chính vì vậy là cố gắng giâm cái cây của mình. là 1 2 năm cho rễ nó dài thì tham gia cái chương trình này nó sẽ ổn hơn. và chúc cho các anh chị tự tìm hiểu và hoàn thiện mình để. sớm trở thành một giám đốc kinh doanh đúng nghĩa. và tạo ra thu nhập bằng chính năng lực của bản thân mình.


https://youtu.be/9F8f4N4bNGkVâng. xin chào tất cả các anh chị và các bạn. hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là. vậy thì tất cả trước khi chúng ta làm giám đốc kinh doanh. thì cái vai trò của cái ông giám đốc kinh doanh là gì. thì xin thưa các anh chị rằng. với một ông